Saturday, 5 October 2013

KISAH NABI KHIDR..

Kisah yang hamba akan kongsikan adalah kisah seorang Nabi ALLAH yang umum mengetahui bahawa Nabi ini mempunyai kelebihan yakni boleh hadir dan goib jika dikehakinya..Perkara keyakinan para ulama sufi sampai kesaat ini maseh sama yak itu Mengatakan Nabi khidr tidak mati bahkan boleh zohir didepan mata para arifin/Ahlullah jika diizin ALLAH swt..dan akan dikongsikan satu pendapat dan pandangan Seorang Arifin yak ni Badiuzzaman Shekh said Nursi R.h semoga ALLAH.menyinari makam dia dialam sana..

Satu pandangan Bediuzzaman Said Nursi di dalam Maktubat, al-Maktub al-Awwal, dari koleksi Rasail al-Nur. Nursi menjawab satu soalan…adakah Sayyidina Khidr masih hidup?Nursi menjawab ya…kerana ‘hayah’ itu 5 peringkat. Nabi Khidr di peringkat kedua.5 Peringkat itu ialah:
1. Kehidupan kita sekarang yang banyak terikat pada masa dan tempat.
2. Kehidupan Sayyidina Khidr dan Sayyidina Ilyas. Mereka mempunyai sedikit kebebasan dari ikatan seperti kita. Mereka boleh berada di byak tempat dalam satu masa. boleh makan dan minum bila mereka mahu. Para Awliya’dan ahli kasyaf telah meriwayatkan secara mutawatir akan wujudnya ‘hayah’ di peringkat ini. Sehingga di dalam maqam ‘walayah’ ada dinamakan maqam Khidr.
3.Peringkat ketiga ini seperti kehidupan Nabi Idris dan Nabi Isa. Nursi kata, peringkat ini kehidupan nurani yang menghampiri hayah malaikat.
4.Peringkat ini pula…ialah kehidupan para syuhada’. Mereka tidak mati, tetapi mereka hidup seperti disebut dalam al-Qur’an. Ustaz Nursi sendiri pernah musyahadah peringkat kehidupan ini.
5.Dan yang tingkat Hayah ini atau kehidupan rohani sekalian ahli kubur yang meninggal Wallahhua’lam.
 Subhanaka la ‘ilma lana innaka antal ‘alimul hakim begitulah pendadapat Shekh said nursi R.h...

Berikut ini kisahnya Nabi Khidr a.s Dan beberapa pedapat Ulama muktabar.
1. Perihal Nabi Khidr ‘alaihi salam. Imam Bukhari, Ibn al-Mandah, Abu Bakar al-Arabi, Abu Ya’la, Ibn al-Farra’, Ibrahim al-Harbi dan lain-lain berpendapat, Nabi Khidir a.s. tidak lagi hidup dengan jasadnya, ia telah wafat. Yang masih tetap hidup adalah ruhnya saja, iaitu sebagaimana firman ALLAH:وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ“Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau (hai Nabi), hidup kekal abadi.” (al-Anbiya’: 34)
Dan Hadith marfu’ dari Ibn Umar dan Jabir (r.a.) menyatakan:“Setelah lewat seratus tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi..

Adapun ”Ibn al-Šalah, al-Tsa’labi, Imam al-Nawawi, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dan kaum Sufi pada umumnya dan  juga jumhurul-‘ulama’ dan ahl al-šalah (orang-orang saleh), semua berpendapat, bahawa Nabi Khidir a.s. masih hidup dengan jasadnya, ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman.
Adapun Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fath al-Bari menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Khidir a.s. telah wafat, dan mengungkapkan makna hadith yang tersebut di atas, iaitu huraian yang menekankan, bahawa Nabi Khidir a.s. masih hidup sebagai manusia. Ia manusia makhsus (dikhususkan ALLAH), tidak termasuk dalam pengertian hadith di atas.Mengenai itu kami berpendapat:

1. Kekal bererti tidak terkena kematian. Kalau Nabi Khidir a.s. dinyatakan masih hidup, pada suatu saat ia pasti akan wafat. Dalam hal itu, ia tidak termasuk dalam pengertian ayat al-Qur’an yang tersebut di atas selagi ia akan wafat pada suatu saat.
2. Kalimat ‘di muka bumi’ yang terdapat dalam hadith tersebut, bermaksud adalah menurut ukuran yang dikenal orang Arab pada masa itu (dahulu kala) mengenai hidupnya seorang manusia di dunia. Dengan demikian maka Nabi Khidir a.s. dan bumi tempat hidupnya tidak termasuk ‘bumi’ yang disebut dalam hadith di atas, kerana ‘bumi’ tempat hidupnya tidak dikenal orang-orang Arab.
3. Yang dimaksud dalam hal itu ialah generasi Rasulullah s.a.w. terpisah sangat jauh dari masa hidupnya Nabi Khidir a.s. Demikian menurut pendapat Ibn Umar r.a, iaitu tidak akan ada seorang pun yang mendengar bahawa Nabi Khidir a.s. wafat setelah usianya lewat seratus tahun. Hal itu terbukti dari wafatnya seorang bernama Abu al-Thifl Amir, satu-satunya orang yang masih hidup setelah seratus tahun sejak adanya kisah tentang Nabi Khidir a.s.
4. Apa yang dimaksud ‘yang masih hidup’ dalam hadith tersebut ialah: tidak ada seorang pun dari kalian yang pernah melihatnya atau mengenalnya. Itu memang benar juga.
5. Ada pula yang mengatakan, bahawa yang dimaksud kalimat tersebut (yang masih hidup) ialah menurut keumuman (ghalib) yang berlaku sebagai kebiasaaan. Menurut kebiasaan amat sedikit jumlah orang yang masih hidup mencapai usia seratus tahun. Jika ada, jumlah mereka sangat sedikit dan menyimpang dari kaedah kebiasaaan; seperti yang ada di kalangan orang-orang Kurdistan, orang-orang Afghanistan, orang-orang India dan orang-orang dari penduduk Eropah Timur.
Nabi Khidir a.s. masih hidup dengan jasadnya atau dengan jasad yang baru.Dari semua pendapat tersebut, dapat disimpulkan: Nabi Khidir a.s. masih hidup dengan jasad dan ruhnya, itu tidak terlalu jauh dari kemungkinan sebenarnya. Tegasnya, Nabi Khidir a.s masih hidup; atau, ia masih hidup hanya dengan ruhnya, mengingat kekhususan sifatnya.Ruhnya lepas meninggalkan Alam Barzakh berkeliling di alam dunia dengan jasadnya yang baru (mutajassidah). Itupun tidak terlalu jauh dari kemungkinan sebenarnya. Dengan demikian maka pendapat yang menganggap Nabi Khidir a.s. masih hidup atau telah wafat,maka berkesimpulan sama; iaitu: Nabi Khidir a.s. masih hidup dengan jasadnya sebagai manusia, atau, hidup dengan jasad ruhi (ruhani). Jadi, soal kemungkinan bertemu dengan Nabi Khidir a.s. atau melihatnya adalah benar sebenar-benarnya..

Semua riwayat mengenai Nabi Khidir a.s. yang menjadi pembicaraan ahlullah (orang-orang bertaqwa dan dekat dengan ALLAH S.W.T.) adalah kenyataan yang benar terjadi.Silakan lihat kitab Ušul al-Wušul karya Imam al-Ustaz Muhammad Zaki Ibrahim, Jilid I, Bab: Kisah Khidir Bainas-Šufiyah Wa al-‘Ulama’. Dipetik dengan sedikit perubahan dari al-Hamid al-Husaini, al-Bayan al-Syafi Fi Mafahimil Khilafiyah; Liku-liku Bid‘ah dan Masalah Khilafiyah (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, m.s. 488). Dan Banyak sekali riwayat-riwayat tentang nabi khidr dalam kitab-kitab yang mu’tabar. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi khidr masih hidup dan mati ditangan Dajjal.Dan Dajjal akan menangkap seorang pemuda beriman. Kemudian dajjal menyuruhnya untuk menyembahnya, tapi pemuda itun menolak dan tetap beriman pada ALLAH. Lalu Dajjal membunuhnya dan membelah nya menjadi Dua. satu Bagian Dilempar sejauh mata memandang dan satu bagian dilempar sejauh mata memandang kesebelah lainnya. Kemudian Dajjal menghidupkan kembali pemuda itu. dajjal menyuruhnya agar beriman kepadanya karena ia telah mematikannya lalu menghidupkannya. Maka pemuda itu tidak mau dan tetap beriman kepada Allah. Pemuda itu bahkan mengatakan “Kamu benar-benar Dajjal!!”. Lalu Dajjal mewafatkannya lagi.Ada riwayat yang mengatakan pemuda beriman ini adalah Nabi Khidr a.s.

Wallahua’lam

Friday, 13 September 2013

MAKANAN INSANI...

Kehidupan  insan mempunyai dua unsur zohiriah dan bathiniah atau bahasa yang mudah yakni maknawiah yaitu sesuatu perasaan yang mempunyai tunjang kekuatan setiap insan..
hal keadaan zohiriah lebih mudah dan senang sekali untuk melihatnya cukup hanya melihat mengunakan pancaindera kelima serta boleh dipegang dan sangang boleh disentuh dan mudah sekali dikenali penyakit-penyakitnya bila seseorang itu sakit atau menderita dengan pelbagai penyakit zohir memadai tobib atau doktor untuk merawat dan mengubatinya..badan zohir juga perlu terhadap makanan,minum,kerehatan,hubungan seks,serta keseronokan duniawi yang lain bekerja dan berusaha untuk menampung kelansungan hidup..

jika badan zohir perlu akan benda serta tuntunan hawa nya  begitulah juga halnya  bathiniah juga perlukan makanan serta minuman bagi meneruskan dan menikmati kebahagian hidup didunia yang fana dan mencabar ini..
Perbezaannya cuma yang zohir boleh dilihat disentuh maka makanan bathin tidak boleh dilihat sentuh..
 bahkan jika sesorang pesakit Bathiniah/Rohani menemukan Doktor atau tobib  untuk mengobati  sakitnya  maka para perawat itu tidak mampu mengubati penyakit-penyakit yang menimpa seseorang itu maka pesakit perlu akan tobib dan doktor ROHANI untuk melegakan kesakitan yang dialami..

Begitulah keadilan disetiap penciptaannya Tuhan kepada kita  maka didatangkan RASUL dan Para NABI Untuk  menyelesaikan permasaalahan umat sejagat..termasukalah pengobatan penyakit-penyakit  JASMANI/ROHANI  manusia..manusia amat memerlukan makanan zohir serta bathin ini untuk kelansungan hidup serta panduan sebelum dijemput Tuhan mengadapnya kelak..makanan Rohani berupa kata nasehat yang bersumberkan wahyu yang diwahyukan melaui lidah kekasihNYA serta para pencintaNYA sehingga kesaat ini ..makanan Rohaniahlah yang bisa membuatkan seseorang hamba itu menikmati kebahagian yang hakiki serta boleh menyegarkan dan menhidupkan Hati yang mati kaku seperti Air terjun yang sejuk dan menyegarkan..

Seluruh para Rasul dan Nabi amat tahu tentang penyakit umatnya maka diterangkan mengikut kefahaman kaumnya zaman berzaman sehingga Rasul bongsu kita Saidina Muhammad saw..bilamana wafatnya baginda maka tugasnya telah selesai dan sempurnalah tujuan pengutusannya kealam ini untuk menyampaikan wahyu ILAHI ROBBI keserata alam..tugasnya disambung oleh mereka mereka yang mengikuti serta mencintai orang yang mencintai sehingga kini..


Al-Faqir Hamba
Wednesday, 11 September 2013

PESAN...

Seringkali kita terlupa dan terlalai..tetapi sering juga kita melatah membuat persoalan sendiri dan bertanya diri kenapa begitu dan kenapa begini perasaan tidak berpuas hati akan TAQDIR sering berlegar dalam diri samada sedar atau dalam lupa diri rasa ingin memprotes sering ada difikiran lantas pasrah dalam keletihan.

kita harus sadari cuba belajar dan fahami akan hal peraturan sunnahtullah kepada kita, alangkah indahnya bila ada kehadiran perasaan perasaan itu menyatakan serta mengigati diri semua yang ditaqdirkan adalah ANUGERAH  dan KEHENDAK dari  AL HAQ.Al Faqir Hamba

Sunday, 8 September 2013

PELITA KEHIDUPAN


Hidup ini bagai lampu dinding
Yang dinyalakan dimalam hari
Apabila minyak sudah kering
Iakan pasti padam sendiri..

Demikian hidup manusia
Selama hidup didunia ini
Bila dah cukup umur usia
Putuslah hubungan disana sini...

Setelah kita tinggalkan  dunia

Alam yang lain pula menanti
Apakah kita dapat kurnia
Itu melihat amal dan bakti..

Disana insan cemas dan bimbang

Tak dapat lagi buat Alasan
Buruk dan Baik akan ditimbag
Kedua dua dapat balasan..

Thursday, 31 January 2013

HATI NURANI..Hati...adalah tempat pangkalnya berbagai perasaan, tumbuh kembang antara kebaikan dan keburukan. Hati juga menjadi sumber ilham dan permasalahan, tempat lahirnya cinta dan kebencian, serta muara bagi keimanan dan kekufuran.

Hati juga sumber kebahagiaan jika sang pemiliknya mampu membersihkan berbagai kotorannya MAZMUMAH yang berserakan, namun sebaliknya ia merupakan sumber bencana jika sang
empunya gemar mengotorinya.

Hati yang kotor hanya akan menyebabkan kapasitas ruangnya menjadi sempit,gelap, dan bahkan mati. Jika sudah mati seluruh komponen juga akan turut mati. Dalam makna yang sama,  Saidina Abu Hurairah RA berkata, “Hati ibarat panglima, sedangkan anggota badan adalah tentara. Jika panglima itu baik maka akan baik pulalah tentaranya. Jika raja itu buruk maka akan buruk pula tentaranya.”

Pada akhirnya kita bisa mengenali dalam keadaan apa hati seseorang itu MATI. Di antaranya adalah:

Pertama, taarikush shalat, meninggalkan shalat dengan tanpa uzur atau tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh syar’i. (QS Maryam [19]: 59).

Imbas dari seringnya meninggalkan shalat adalah kebiasaan memperturutkan hawa nafsu. Dan, kalau sudah demikian, dia akan menabung banyak kemaksiatan dan dosa. Ibnu Mas’ud  R.A  menafsirkan kata ‘ghoyya’ dalam ayat tersebut dengan sebuah aliran sungai di Jahanam (neraka) yang makanannya sangat menjijikkan. Bahkan, tempatnya sangat dalam dan diperuntukkan bagi mereka yang membiarkan dirinya larut dalam kemaksiatan.

Kedua, adz-dzanbu bil farhi, melakukan kemaksiatan dan dosa dengan bangga. Alih-alih merasa berdosa dan menyesal, justru si pemilik hati yang mati, ia teramat menikmati kemaksiatan dan dosanya. (QS al-A’raf [7]: 3).

Ketiga, karhul Qur'an, benci pada Alquran. Seorang Muslim, jelas memiliki pedoman yang menyelamatkan, yaitu Alquran. Tapi, justru ia enggan berpedoman dan mencari selamat dengan kitab yang menjadi mukjizat penuntun sepanjang zaman ini. Bahkan, ia membencinya dan tidak senang terhadap orang atau sekelompok orang yang berkhidmat dan bercita-cita luhur dengan Alquran.

Keempat, hubbul ma'asyi, gemar bermaksiat dan mencintai kemaksiatan. Nafsu yang diperturutkan akan mengantarkan mata hatinya tertutup, sehingga susah mengakses cahaya Ilahi. Sehingga, ia lebih senang maksiat daripada ibadah.

Kelima, asikhru, sibuk hanya mempergunjing dan buruk sangka serta merasa dirinya selalu lebih suci. 


Keenam, ghodbul ulamai, sangat benci dengan nasihat baik dan fatwa-fatwa ulama. 

Berikutnya, qolbul hajari, tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, alam kubur, dan akhirat.

Selanjutnya, himmatuhul bathni, gila dunia bahkan tidak peduli halal haram yang penting kaya. Anaaniyyun, masa bodoh terhadap keadaan dan urusan orang lain. Keluarganya menderita, dia tetap saja culas/tidak peduli. Al-intiqoom, pendendam hebat, al-bukhlu, sangat pelit, ghodhbaanun, cepat marah, angkuh, dan pendengki. Na’udzubillah. Semoga kita semua dijaga dari hati yang mati..kerna hanya hati tempatnya pandangan ALLAH jasad lohir tumpuan manusia..Al faqir hamba

Wednesday, 23 January 2013

SALAM MAULIDULRASUL...1434H,


Rasulullah dalam mengenangmu 
Kami susuri lembaran sirahmu 
Pahit getir perjuanganmu 
Membawa cahaya kebenaran 

Engkau taburkan pengorbananmu 
Untuk umat mu yang tercinta 
Biar terpaksa tempuh derita 
Cekalnya hatimu menempuh ranjaunya 

Tak terjangkau tinggi pekertimu 
Tidak tergambar indahnya akhlak mu 
Tidak terbalas segala jasa mu 
Sesungguhnya engkau rasul mulia 

Tabahnya hatimu menempuh dugaan 
Mengajar erti kesabaran 
Menjulang panji kemenangan 
Terukir nama mu di dalam Al Quran 

Rasulullah kami ummatmu 
Walau tak pernah melihat wajah mu 
Kami cuba mengingatimu 
Dan kami cuba mengamalsunnah mu 

Kami sambung perjuanganmu 
Walau kita tak pernah bersua 
Tapi kami tak pernah kecewa 
ALLAH dan rasul sebagai pembela....